Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa Phúc

nan-tanky-thcsnghiaphuc@edu.viettel.vn